دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 ساعت 15:20
ابراهيم ساماني

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال دوم سال تحصيلي99-98

دانشکده : گردشگري           گروه آموزشي : زبان هاي خارجي


ساعت روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

تحقيق و پژوهش  آزمون سازي زبان تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش
تحقيق و پژوهش

9:30-11:30

تحقيق و پژوهش روش تدريس زبان انگليسي مهارتهاي شنيداري و گفتاري پيشرفته مشاوره با دانشجويان 
تحقيق و پژوهش

11:30-13:30

نگارش انگليسي پيشرفته      مشاوره با دانشجويان 
  مشاوره با دانشجويان
روش تدريس زبان انگليسي تحقيق و پژوهش

13:30-15:30

 
مهارتهاي شنيداري و گفتاري پيشرفته 

مشاوره با دانشجويان 
تحقيق و پژوهش
تحقيق و پژوهش
تحقيق و پژوهش

15:30-17:30

    تحقيق و پژوهش              
تحقيق و پژوهش


     
    تحقيق و پژوهش              
 

 

  تحقيق و پژوهش   
  
                                   

         
      تحقيق و پژوهش                                 

17:30-19:30
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.