شنبه 21 تير ماه 1399 ساعت 23:22
حسين ملاشاهي

                                                                    

برنامه هفتگي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397

 

ساعت روز

9:30-7:30

11:30-9:30

13:30-11:30

15:30-13:30

17:30-15:30

شنبه

مطالعه و تحقيق

امور اداري گروه

مشاوره و رفع اشکال

مشاوره و رفع اشکال

 

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

کلاس E104

 

يک شنبه

جلسه شوراي آموزشي

امور اداري گروه

مشاوره و رفع اشکال

مديريت و کنترل پروژه

کلاسE107

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

کلاس E102

 

دو شنبه

مطالعه و تحقيق

آمار مهندسي

کلاس E104

تئوري احتمالات و کاربرد آن

کلاس E104

تئوري احتمالات و کاربرد آن(حل تمرين)

E102 کلاس

........................

 

سه شنبه

مطالعه و تحقيق

آمار مهندسي

کلاس E108

تئوري احتمالات و کاربرد آن

کلاس E103

مشاوره و رفع اشکال

........................

 

چهارشنبه

مطالعه و تحقيق

امور اداري گروه

مطالعه و تحقيق

مطالعه و تحقيق

 

.........................

پنج شنبه

 

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

 

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.