شنبه 21 تير ماه 1399 ساعت 23:52
حسين ملاشاهي


  • دکتري: مهندسي صنايع ، دانشگاه يزد، مامور به تحصيل از مهرماه  1398

  •  کارشناسي: مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390-1386
  •  کارشناسي ارشد: مهندسي صنايع گرايش صنايع دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1392- 1390

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.