چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397 ساعت 15:17
حمزه دهقاني


مجتمع آموزش عالي
 بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

دانشکده : فني و مهندسي            گروه آموزشي : مهندسي عمرانساعت / روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

9:30-11:30

11:30-13:30

13:30-15:30

15:30-17:30

17:30-19:30


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.