چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 12:50
فاطمه باراني
 1. همکاري با مرکز تحقيقات مخابرات ايران براي انجام تحقيقات پژوهشي در زمينه "تشخيص ناهنجاري در شبکه هاي اقتضايي متحرک با استفاده از رويکرد ترکيبي"
 2. داور مقالات سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران برگزار شده در دانشگاه تربيت مدرس عضو کميته اجرايي سيزدهمين کنفرانس دانشجويي مهندسي برق و کنفرانس بين المللي CNDS برگزار شده در دانشگاه تربيت مدرس
 3. دبير کميته انفورماتيک و ثبت نام در دوازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران برگزار شده در مجتمع آموزش عالي بم
 4. دبير کميته فناوري اطلاعات و انتشارات در اولين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي برگزار شده در مجتمع آموزش عالي بم
 5. مسئول دبيرخانه کنفرانس در دوازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران برگزار شده در مجتمع آموزش عالي بم
 6. داوري مقالات دوازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايران
 7. داوري مقالات اولين و دومين کنفرانس محاسبات تکاملي و هوش جمعي
 8.   داور مجلات تخصصي:
  1.  داور مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems
  2. داور مجله Neural Computing and Applications (NCAA)
  3. داور مجله IEEE Transactions on Cybernetics 
  4. داور مجله Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.