سه شنبه 8 مهر ماه 1399 ساعت 23:39
فاطمه باراني
فعاليت هاي آموزشي / دروس کارشناسي /

مباني کامپيوتر و برنامه نويسي
برنامه سازي پيشرفته
ساختمان داده ها
طراحي الگوريتم
مدار منطقي
پايگاه داده ها
نظريه زبان ها و ماشين ها
زبان هاي برنامه سازي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.