چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 14:15
فاطمه باراني

کارشناسي: مهندسي کامپيوتر- گرايش نرم افزار- دانشگاه فردوسي مشهد-از ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۷

کارشناسي ارشد: مهندسي کامپيوتر- گرايش نرم افزار- دانشگاه تربيت مدرس تهران- از ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۰

دکتري: دانشجو دکتري- مهندسي کامپيوتر- گرايش نرم افزار- دانشگاه فردوسي مشهد. از ۱۳۹۷ الي ...

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.