سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:41
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم تابستان /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه آموزشي توسط دانشجو (دونسخه)

97/03/26

97/04/13

تحويل فرم ها توسط گروه ها به آموزش کل

97/04/09

97/04/13

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

97/04/13

97/04/18

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

97/04/19

97/04/20

امتحان دروس خودخوان

97/04/25 97/06/06

قفل نمره توسط استاد


11/06/96

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد (گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش


97/06/12
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.