دوشنبه 31 تير ماه 1398 ساعت 18:21
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم تابستان /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه آموزشي توسط دانشجو (دونسخه)

98/03/20

98/04/05

تحويل فرم ها توسط گروه ها به آموزش کل

 

98/04/08

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

98/04/09

98/04/10

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

98/04/11

98/04/12

امتحان دروس خودخوان

98/04/13 98/06/04

قفل نمره توسط استاد


98/06/10

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد (گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش


98/06/11
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.