سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:41
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

96/10/16

96/11/10

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

96/11/07

96/11/11

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

96/11/11

96/11/15

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

96/11/16

96/11/17

 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه

96/11/23

97/03/16

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

97/04/03

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.