جمعه 14 آذر ماه 1399 ساعت 14:33
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

99/10/20

99/11/18

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

99/11/19

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

99/11/20

99/11/21

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

99/11/25

99/11/26

 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه اول)

99/12/09

99/12/11

   امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه دوم)
 
00/03/08  00/03/10 

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

00/03/20

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.