يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 05:39
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

97/10/15

97/11/16

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

97/11/17

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

97/11/21

97/11/24

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

97/11/27

97/11/28

 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه

97/11/29

98/03/13

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

98/03/30

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.