دوشنبه 16 تير ماه 1399 ساعت 23:33
وب سايت مرکزي
برنامه زمانبندي دروس خودخوان در ترم دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

98/10/14

98/11/12

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

98/11/13

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

98/11/14

98/11/16

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

98/11/19

98/11/20

 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه اول)

98/12/03

98/12/05

   امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه دوم)
 
99/03/10  99/03/12 

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

99/03/22

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.