يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 07:34
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه چهاردهم /

چهارشنبه 24/09/95

سه شنبه 23/09/95

ساعت 9:30- 11:30 کلاس B12

ساعت 13:30-15:30 کلاس E104

ساعت 9:30-11:30 کلاس E104

مدارهاي الکتريکي

زبان 5

مقاومت مصالح 1

قوانين و مقررات هتلداري

فارسي عمومي

مديريت پروژه هاي فناروي اطلاعات

رياضي عمومي

 

زبان فني

مباني منطق و نظريه مجموعه ها

 

مکانيک صنعتي

سيستم اندازه گيري و تلرانس

 

جوشکاري غيرآهني

اقتصاد خرد

 

دانش خانواده

آداب معاشرت

 

زبان عمومي

 

 

زبان عمومي

 

 

اصول مديريت

 

 

برنامه ريزي توسعه جهانگردي

 

 

مدار منطقيکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.