دوشنبه 7 بهمن ماه 1398 ساعت 15:19
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه سيزدهم /

بسمه تعالي

دانشجويان محترم به استحضار رسانده مي ­شود:

براساس بخشنامه وزارت علوم تغييراتي در عناوين دروس تربيت بدني ايجاد شده است.

   1- عنوان درس تربيت بدني1 به تربيت بدني تغيير يافته است.
   2- عنوان درس تربيت بدني2 به ورزش1 تغيير يافته است.

نکته: بخشي از نمره اين دو درس به صورت کتبي در امتحان ميان ترم اتخاذ مي ­شود.

همچنين لازم به ذکر است:

  1- درس قانون اساسي ايران معادل درس انقلاب اسلامي ايران مي باشد که در اين ترم ارائه شده است.
  2- درس تاريخ امامت معادل درس تاريخ تحليلي صدر اسلام مي باشد که در اين ترم ارائه شده است.

 

تاکيد: دانشجوياني که درس قانون اساسي را بگذارنند ديگر نياز به گذارندن درس انقلاب را ندارند همچنين افرادي که درس تاريخ امامت را بگذارنند ديگر نياز به گذارندن درس تاريخ تحليلي صدر اسلام را ندارند.
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.