دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 21:39
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه دوازدهم /

اطلاعيه دروس خودخوان دانشکده فني در نميسال دوم 97-96

تاريخ و زمان برگزاري امتحانات دروس خودخوان دانشکده فني بر طبق جدول زير مي باشد.

نکته 1:  تنها دانشجوياني مجاز به شرکت در امتحان مي باشند که در بازه زماني 16/11/96 الي 17/11/96 انتخاب واحد
مربوط به دروس خودخوان را انجام داده باشند.

نکته 2 : کليه امتحانات ساعت 10:00 صبح در محل دانشکده فني برگزار مي گردد.

 

رديف

نام درس

نام استاد

تاريخ امتحان

رشته تحصيلي

1

مديريت کنترل پروژه

ملاشاهي

28/11/96

مکانيک

2

ديناميک سيالات محاسباتي

بهرامي

28/11/96

مکانيک

3

انتقال حرارت 2

بهرامي

28/11/96

مکانيک

4

سيستم هاي انتقال آب

بهرامي

28/11/96

مکانيک

5

طراحي جوش

محسني فر

28/11/96

جوشکاري

6

عمليات حرارتي

محسني فر

28/11/96

ماشين ابزار

7

الکتريسيته صنعتي

فکري

28/11/96

ماشين ابزار

8

قيد و بند

مخترع زاده

28/11/96

ماشين ابزار

9

مکانيک صنعتي

دهقاني

28/11/96

ماشين ابزار

10

حقوق و دستمزد

قنبري

28/11/96

صنايع

11

دانش خانواده

رياحي

28/11/96

--------

12

مواد مرکب(کامپوزيت)

ترکستاني

29/11/96

مکانيک

13

اقتصاد مهندسي

ابويي

29/11/96

مکانيک و صنايع

14

زبان تخصصي

کاظميان

29/11/96

مکانيک

15

فيزيک حرارت

دولتشاهي

29/11/96

جوشکاري

16

فلزات غيرآهني

محسني فر

29/11/96

جوشکاري

17

فولاد و چدن

محسني فر

29/11/96

جوشکاري

18

کارآفريني

قنبري

29/11/96

ماشين ابزار

19

انقلاب اسلامي

رياحي

29/11/96

--------

20

تفسير موضوعي قرآن

 

رياحي

29/11/96

--------

21

مدار الکتريکي

پورطاهري

29/11/96

مهندسي کامپيوتر

22

طراحي الگوريتم

باراني

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

23

نظريه زبانها و ماشين ها

باراني

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

24

مديريت پروژهاي فناوري اطلاعات

عسکري جواران

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

25

اصول فناوري اطلاعات

عرب

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

26

اصول مديريت و برنامه ريزي راهبردي

عسکري جواران

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

27

مباحث ويژه 2

سليمان پور

28/11/96

مهندسي کامپيوتر

28

يکپارچه سازي

عسکري جواران

29/11/96

مهندسي کامپيوتر

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.