سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:46
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي در تابستان /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1396/12/12

1397/02/12

2

معرفي نامه اوليه

1396/12/12

1397/02/19

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1396/12/12

1397/03/23

4

معرفي نامه نهايي

1397/03/05

1397/04/06

5

انتخاب واحد

1397/04/18

 1397/04/20

6

ارسال نامه گروه

----

1397/06/15

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.