دوشنبه 31 تير ماه 1398 ساعت 18:22
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي در تابستان /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1397/12/12

1398/02/12

2

معرفي نامه اوليه

1397/12/12

1398/02/19

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1397/12/12

1398/03/24

4

معرفي نامه نهايي

1398/03/11

1398/04/05

5

انتخاب واحد

1398/04/11

 1398/04/12

6

ارسال نامه گروه

----

1398/06/13

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.