پنجشنبه 23 آبان ماه 1398 ساعت 02:27
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1398/09/10

1398/10/25

2

معرفي نامه اوليه

1398/09/10

1398/10/30

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1398/09/10

1398/11/06

4

معرفي نامه نهايي

1398/09/10

1398/11/07

5

انتخاب واحد

              1398/11/08                   1398/11/11

6

ارسال نامه گروه

----

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.