سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:40
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1396/08/13

1396/09/18

2

معرفي نامه اوليه

1396/08/13

1396/09/22

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1396/08/13

1396/10/06

4

معرفي نامه نهايي

1396/10/09

1396/10/20

5

انتخاب واحد

6

ارسال نامه گروه

----

1397/02/15


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.