يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 05:28
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1397/08/19

1397/09/24

2

معرفي نامه اوليه

1397/08/19

1397/09/28

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1397/08/19

1397/10/12

4

معرفي نامه نهايي

1397/10/15

1397/10/30

5

انتخاب واحد

              1397/11/09                   1397/11/10

6

ارسال نامه گروه

----

1397/02/21


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.