دوشنبه 16 تير ماه 1399 ساعت 23:11
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1398/09/10

1398/10/25

2

معرفي نامه اوليه

1398/09/10

1398/10/30

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1398/09/10

1398/11/05

4

معرفي نامه نهايي

1398/09/10

1398/11/06

5

انتخاب واحد

              1398/11/07                   1398/11/08

6

ارسال نامه گروه

----

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.