دوشنبه 16 تير ماه 1399 ساعت 23:28
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1398/06/09

1398/07/06

2

معرفي نامه اوليه

1398/06/09

1398/07/06

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1398/06/09

1398/07/13

4

معرفي نامه نهايي

1398/06/09

1398/07/28

5

انتخاب واحد

1398/06/16

                       1398/06/20 

6

ارسال نامه گروه

----

-------کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.