جمعه 14 آذر ماه 1399 ساعت 14:31
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1399/06/15

1399/07/11

2

معرفي نامه اوليه

1399/06/15

1399/07/11

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1399/06/15

1399/07/19

4

معرفي نامه نهايي

1399/06/15

1399/08/03

5

انتخاب واحد

1399/06/22

                       1399/06/24 

6

ارسال نامه گروه

----

-------کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.