يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 07:44
وب سايت مرکزي

                                                    برنامه زمانبندي ترم تابستان 95

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

   ترم تحصيلي

19/04/95

28/05/95

2

ثبت نام اصلي

19/04/95

20/04/95

3

تقاضاي مهماني ترم تابستان

25/02/95

09/04/95

4

درخواست کاراموزي توسط دانشجو

15/12/94

10/02/95

5

اخذ معرفي نامه اوليه

15/12/94

15/02/95

6

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

15/12/94

15/03/95

7

اخذ معرفي نامه نهايي

22/03/95

29/03/95

8

ارسال نامه گروه به دفتر ارتباط با صنعت

 

15/06/95

 

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.