چهارشنبه 1 شهريور ماه 1396 ساعت 05:22
وب سايت مرکزي
موقعيت صفحه
برنامه دروس خود خوان در ترم تابستان /
متن

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي

09/06/95

23/06/95

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

23/06/95

23/06/95

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

24/06/95

28/06/95

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

29/06/95

31/06/95

پايان ثبت نام ترم

31/06/95


بازه اول امتحان دروس خودخوان

10/07/95

11/07/95

قفل نمره توسط استاد

17/07/95

 

قفل آموزش

17/07/95


بازه دوم امتحان دروس خودخوان

23/09/95

24/09/95

قفل نمره توسط استاد

29/09/95

 

قفل آموزش

29/09/95

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.