سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:38
وب سايت مرکزي
موقعيت صفحه
برنامه دروس خود خوان در ترم اول /
متن

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

04/06/96

24/06/96

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

19/06/96

22/06/96

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

22/06/96

26/06/96

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

27/06/96

28/06/96

پايان ثبت نام ترم

 


 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه

02/07/96

06/10/96

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

 96/10/23

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.