يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 05:56
وب سايت مرکزي
موقعيت صفحه
برنامه دروس خود خوان در ترم اول /
متن

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

03/06/97

25/06/97

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

26/06/97

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

27/06/97

01/07/97

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

02/07/97

03/07/97

پايان ثبت نام ترم

 


 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه

04/07/97

12/10/97

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

 97/11/03

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.