دوشنبه 16 تير ماه 1399 ساعت 23:59
وب سايت مرکزي
موقعيت صفحه
برنامه دروس خود خوان در ترم اول /
متن

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

02/06/98

24/06/98

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

25/06/98

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

26/06/98

31/06/98

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

01/07/98

02/07/98

پايان ثبت نام ترم

 


 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه اول)

13/07/98

15/07/98

            
               امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه دوم)


07/10/98
 
 
  09/10/98

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

 98/10/19

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.