جمعه 22 فروردين ماه 1399 ساعت 16:45
وب سايت مرکزي
روابط عمومي / شماره تلفن هاي ضروري /

رديف

واحد سازماني

شماره تلفن

داخلي

1

دفتر رئيس

44215659 (034) کد

110

2

معاون توسعه و پشتيباني

44211959

115

3

معاون آموزشي

44210734

111

4

دفتر نمايندگي نهاد رهبري

44210564

113

5

آموزش کل

44215868
44210371
  ش مستقيم

122

6

حراست

44215675

105

7

امور مالي

44210736

114

8

دفتر فني

44210053

121

9

تاسيسات

44210053

121

10

کارگزيني

44210347

116

11

روابط عمومي

44210348

124

12

امور دانشجويي

44210348

124

13

امور فرهنگي

44210348

124

14

بخش رياضي

44215868

106

15

بخش جهانگردي

44215868

107

16

دفتر خوابگاه دانشگاه

44340061

 

17

کتابخانه

44215868

 

18

خدمات ماشيني

44215868
44216377  ش مستقيم

103

19

امور شبانه

44215868
 
44216377  ش مستقيم

103

20

امور کامپيوتر

44216377

103

21

بودجه - دفتر جذب وکميته انضباطي

44214370

 

22

گروه رياضي

44215868

106

23

گروه آمار

44215868

106

24

گروه علوم کامپيوتر

44215868

106

25

گروه زبان انگليسي

44215868

107

26

گروه جهانگردي

44215868

107

27

گروه فناوري اطلاعات

44210370

 

28

گروه صنايع

44210370

 

29

گروه مکانيک

44210370

 

30

آزمايشگاه

44216299

 

31

دبيرخانه

44215868

118

32

انبار

44215869

 

33

امور خوابگاه و سلف سرويس

44215868

 123

34

کارپردازي

44215868

120

35

آبدارخانه

44215868

117 معماري
 108خوارزمي

36

کد پستي

14477-76613

 

37

صندوق پستي

314-76615

 

38

وب سايت مجتمع

www.bam.ac.ir

 

39

ايميل مجتمع

info@bam.ac.ir

 

40

آدرس مجتمع

بم، بزرگراه خليج فارس، مجتمع آموزش عالي

 

41

تلفن خانه

44215868 و 44215674

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.