سه شنبه 6 اسفند ماه 1398 ساعت 07:13
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه دهم /

قابل توجه دانشجويان متقاضي مهماني، انتقالي و تغيير رشته

دانشجويان متقاضي مهماني و انتقالي مي بايست در سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان وزارت علوم  تا پايان ارديبهشت ماه ثبت نام نمايند. لازم به ذکر است آيين نامه ي مربوطه در همان سايت قرار دارد. آدرس سايت: https://portal.saorg.ir

 

دانشجويان متقاضي انتقال توام با تغيير رشته مي بايست فرم مربوطه را از سايت دانشگاه دريافت و تکميل نمايند و تا پايان ارديبهشت ماه همراه فيش واريزي به مبلغ 500000 ريال به شماره حساب 2241020137 به نام درآمدهاي اختصاصي نزد بانک تجارت، به آموزش تحويل دهند.

آدرس فرم: http://www.bam.ac.ir/- آموزش- آموزش و تحصيلات تکميلي- دوره کارداني و کارشناسي- فرم ها- درخواست انتقال توام با تغيير رشته

 

دانشجويان متقاضي اخذ درس به صورت مهمان در ترم تابستان در دانشگاه هاي دولتي ديگر مي بايست درخواست خود را در سايت گلستان تا هشتم تير ماه ثبت نمايند.

آدرس تقاضا: https://edu.bam.ac.ir- آموزش- دانشجو- درخواست ها- تقاضاي انتقال و مهمان- تقاضاي انتقال به صورت مهمانکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.