دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 20:25
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه هشتم /
ثبت نام وام دانشجويي ويژه دانشجويان شبانه
ثبت نام وام دانشجويي ويژه دانشجويان شبانه از 28/1/97 لغايت 3 /2/97 مي باشد دانشجويان در صورت درخواست وام بايد قبل از مراجعه به امور دانشجويي در سايت صندوق رفاه به آدرس bp.swf. ir جهت تشکيل پرونده وارد شده پس از ثبت نام اوليه جهت ثبت نهايي به کارشناس امور رفاهي (امور دانشجويي) مراجعه نموده و همچنين دانشجوياني که قبلا" بصورت خودکار وام تمديد مي شد بايد حتما" به آدرس فوق مراجعه و ثبت نام نمايند در غير اينصورت وام شامل آنها نمي گردد و عواقب آن به خود دانشجو مي باشد.
امور رفاهي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.