چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 ساعت 07:58
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه ششم /

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان دانشکده فني و مهندسي که انتخاب واحد دروس خودخوان را در نيمسال تابستان 96-95 انجام داده اند.

به اطلاع مي رساند امتحانات دروس خودخوان دانشکده فني و مهندسي در نيمسال تابستان 96-95 در بازه زماني 4/6/1396 الي  5/6/1396 در محل دانشکده فني برگزار خواهد شد. تاريخ و ساعت امتحانات مطابق با  جدول پيوست مي باشد. 


رديف

نام درس

رشته

تاريخ برگزاري امتحان

ساعت برگزاري امتحان

1

الکتريسيته صنعتي

مکانيک

4/6/1396

11:30

2

روشهاي توليد

مکانيک

4/6/1396

11:30

3

مکانيک صنعتي

مکانيک

4/6/1396

11:30

4

انتقال حرارت 2

مکانيک

4/6/1396

11:30

5

جوشکاري غيرآهني

مکانيک

4/6/1396

11:30

6

طراحي جوش

مکانيک

4/6/1396

11:30

7

اصول مديريت و تئوري سازمان

صنايع

4/6/1396

11:30

8

سيستم هاي حقوق و دستمزد

صنايع

4/6/1396

11:30

9

مباني رايانش امن

فناوري اطلاعات

4/6/1396

11:30

10

اصول فناوري اطلاعات

فناوري اطلاعات

4/6/1396

11:30

11

مدارهاي الکتريکي

فناوري اطلاعات

4/6/1396

11:30

12

ساير دروس ثبت نامي

فناوري اطلاعات

4/6/1396

11:30

13

زبان فني ماشين ابزار

مکانيک

5/6/1396

11:30

14

زبان فني جوشکاري

مکانيک

5/6/1396

11:30

15

جوشکاري گاز محافظ

مکانيک

5/6/1396

11:30

16

کنترل اتوماتيک

مکانيک

5/6/1396

11:30

17

توربوماشين

مکانيک

5/6/1396

11:30

18

دانش خانواده و جمعيت

مکانيک

5/6/1396

11:30

19

رياضي عمومي

مکانيک

5/6/1396

11:30

20

اصول بازاريابي

صنايع

5/6/1396

11:30

21

انقلاب اسلامي ايران

صنايع

5/6/1396

11:30 قابل ذکر است تنها از دانشجوياني که درس را در نيمسال تابستان انتخاب واحد نموده اند امتحان به عمل مي آيد.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.