دوشنبه 16 تير ماه 1399 ساعت 23:17
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

 

98/11/08

 

98/11/09

شروع کلاسها

98/11/12 99/03/14

امتحانات

99/03/17 99/04/02

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و اضافه

98/11/15 98/11/16

ثبت نام با تأخير

98/11/19 98/11/20

پايان ثبت نام

 

 98/11/26

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

99/02/27 99/03/02

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  99/02/27

99/03/05

درخواست مرخصي تحصيلي

98/11/12 98/11/26

درخواست حذف ترم

98/11/27 99/03/16

ارزشيابي اساتيد

99/03/10 99/03/16

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد

-----

99/04/10 

قفل آموزش

 

99/04/11 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.