جمعه 14 آذر ماه 1399 ساعت 14:23
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

 

99/11/14

 

99/11/16

شروع کلاسها

99/11/18 00/03/19

امتحانات

00/03/22 00/04/06

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و اضافه

99/11/20 99/11/21

ثبت نام با تأخير

99/11/25 99/11/26

پايان ثبت نام

 

 99/11/27

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

00/03/01 00/03/07

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  00/03/01

00/03/10

درخواست مرخصي تحصيلي

99/11/18 99/12/01

درخواست حذف ترم

99/12/02 00/03/21

ارزشيابي اساتيد

00/03/15 00/03/21

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد

-----

00/04/15 

قفل آموزش

 

00/04/16 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.