سه شنبه 26 تير ماه 1397 ساعت 02:45
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

96/11/03

96/11/04

شروع کلاسها

96/11/07 97/03/16

امتحانات

97/03/19 97/04/03

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و اضافه

96/11/14 96/11/15

ثبت نام با تأخير

96/11/16 96/11/17

پايان ثبت نام

 

 

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

97/02/29 97/03/04

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  97/02/29

97/03/07

درخواست مرخصي تحصيلي

96/11/07 96/11/21

درخواست حذف ترم

96/11/22 97/03/16

ارزشيابي اساتيد

97/03/09 97/03/16

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد

 

 

قفل آموزش

 

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.