شنبه 29 مهر ماه 1396 ساعت 14:01
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

95/11/03

95/11/04

شروع کلاسها

95/11/05 96/03/07

امتحانات

96/03/08 96/03/23

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و اضافه

95/11/12 95/11/13

ثبت نام با تأخير

95/11/16 95/11/17

پايان ثبت نام

 

 

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

96/02/20 96/02/26

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  96/02/20

96/02/29

درخواست مرخصي تحصيلي

95/11/05 95/11/18

درخواست حذف ترم

95/11/19 96/03/07

ارزشيابي اساتيد

96/03/01 96/03/07

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد

 

 

قفل آموزش

 

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.