يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 05:28
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

97/11/09

97/11/10

شروع کلاسها

97/11/13 98/03/15

امتحانات

98/03/18 98/04/01

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و اضافه

97/11/23 97/11/24

ثبت نام با تأخير

97/11/27 97/11/28

پايان ثبت نام

 

 97/11/30

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

98/02/28 98/03/03

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  98/02/28

98/03/06

درخواست مرخصي تحصيلي

97/11/13 97/11/27

درخواست حذف ترم

97/11/28 98/03/15

ارزشيابي اساتيد

98/03/08 98/03/15

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد

 

 

قفل آموزش

 

 






کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.