دوشنبه 4 تير ماه 1397 ساعت 00:40
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

 

 

انتخاب واحد ساير ورودي ها

14/06/96
15/06/96

شروع کلاسها

19/06/96

06/10/96

امتحانات

07/10/96

21/10/96

تفکيک و ادغام

 


حذف و اضافه

25/06/96

26/06/96

ثبت نام با تأخير

27/06/96

28/06/96

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

18/09/96

 24/09/96

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

18/09/96

27/09/96
درخواست مرخصي تحصيلي 19/06/96 01/07/96
درخواست حذف ترم 02/07/96 06/10/96
ارزشيابي اساتيد 29/09/96 06/10/96


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.