پنجشنبه 6 تير ماه 1398 ساعت 06:32
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

 

 

انتخاب واحد ساير ورودي ها

20/06/97
21/06/97

شروع کلاسها

24/06/97

12/10/97

امتحانات

13/10/97

27/10/97

تفکيک و ادغام

 


حذف و اضافه

31/06/97

01/07/97

ثبت نام با تأخير

02/07/97

03/07/97

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

24/09/97

 30/09/97

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

24/09/97

03/10/97
درخواست مرخصي تحصيلي 24/06/97 07/07/97
درخواست حذف ترم 08/07/97 12/10/97
ارزشيابي اساتيد 05/10/97 12/10/97


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.