چهارشنبه 20 آذر ماه 1398 ساعت 08:36
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

 

 

انتخاب واحد ساير ورودي ها

16/06/98
20/06/98

شروع کلاسها

23/06/98

11/10/98

امتحانات

14/10/98

28/10/98

تفکيک و ادغام

 


حذف و اضافه

30/06/98

31/06/98

ثبت نام با تأخير

01/07/98

02/07/98

درخواست حذف اضطراري يک درس نظري توسط دانشجو

23/09/98

 29/09/98

تائيد حذف اضطراري (توسط اساتيد راهنما)

23/09/98

02/10/98
درخواست مرخصي تحصيلي 23/06/98 06/07/98
درخواست حذف ترم 07/07/98 13/10/98
ارزشيابي اساتيد 07/10/98 13/10/98


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.