چهارشنبه 1 شهريور ماه 1396 ساعت 05:22
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال اول /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد غير حضوري ورودي هاي جديد

 

 

انتخاب واحد ساير ورودي ها

16/06/95
17/06/95

شروع کلاسها

20/06/95

08/10/95

امتحانات

09/10/95

23/10/95

تفکيک و ادغام

 


حذف و اضافه

27/06/95

28/06/95

ثبت نام با تأخير

29/06/95

31/06/95

پايان ثبت نام

 

 

زمان ارائه دروس

  20/06/95

08/10/95

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

20/09/95

26/09/95

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  20/09/95

29/09/95

درخواست مرخصي تحصيلي

20/06/95

2/07/95

درخواست حذف ترم

3/07/95

08/10/95

ارزشيابي اساتيد

02/10/95

08/10/95

حداکثر زمان تأييد و قفل نمره استاد


 

قفل آموزش

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.