دوشنبه 7 مهر ماه 1399 ساعت 20:55
وب سايت مرکزي

آدرس:
بم، بزرگراه خليج فارس، جنب دانشگاه پيام نور، مجتمع آموزش عالي بم
کد پستي:             76613-14477
صندوق پستي :     76615-314

تلفن هاي تماس:
034-44215868  تلفنخانه
034-44215674
  تلفنخانه
شماره فاکس:
034-44215659


 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.