سه شنبه 24 تير ماه 1399 ساعت 11:14
عليرضا وحيدي

مسؤل آبياري تحت فشار

1/2/1382

10/4/1384

سازمان جهاد کشاورزي جيرفت

مهندس ناظر مقيم

10/4/1384

1/6/1386

مديريت جهاد کشاورزي بم

هيأت علمي

1/6/1386

13/4/1389

دانشگاه جيرفت

هيأت علمي

13/4/1389

1/12/1390

دانشگاه جيرفت

معاون فرهنگي و دانشجويي

1/12/1390

تاکنون

دانشگاه بم

مدير کتابخانه مرکزي و آموزش هاي آزاد و مجازي

1/7/1397

تاکنون

دانشگاه بم


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.