چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 ساعت 15:09
عليرضا وحيدي

ساعت / روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

13:30-15:30

۸۱۱۳۰۰۱-۰۱
استاتيک و مقاومت مصالح

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۴ امتحان:   

۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰


 

 

7:30-9:30

 

  


۸۱۱۳۰۰۱-۰۱
استاتيک و مقاومت مصالح

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۴ امتحان: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

دو شنبه

 

 

 

11:30-13:30

 

 

   

۸۱۱۶۰۰۵-۰۱
استاتيک

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۱ امتحان:

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

 

13:30-15:30

 

 

۸۱۱۶۰۱۵-۰۱
مکانيک خاک

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۱ امتحان:   

۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

 

11:30-13:30

 

 

 

۸۱۱۶۰۱۵-۰۱
مکانيک خاک

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۶ امتحان:   

۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

13:30-15:30

 

 

 

۸۱۱۶۰۰۵-۰۱
استاتيک

محل: ساختمان خواجه نصيرالدين طوسي-E۱۰۷ امتحان:   

۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت: ۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.