جمعه 22 فروردين ماه 1399 ساعت 12:05
عليرضا وحيدي
 

ليسانس
مهندسي آب
شهيد باهنر کرمان
کرمان
فوق ليسانس
مهندسي آب

صنعتي اصفهان
اصفهان
دکتري
مهندسي آب
فردوسي مشهد
            مشهد
 
 
 
 
 

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.