چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 14:21
علي آزادمنش

  

رديف

عنوان

مدت

دانشگاه يا موسسه

1

مدير گروه بخش جهانگردي و هتلداري

از تاريخ 1388/2/1  تا 1388/6/22

مجتمع آموزش عالي بم

2

رئيس مجتمع

از تاريخ 23/6/1389 تا 27/6/1391

مجتمع آموزش عالي بم

3

معاون توسعه و پشتيباني

از تاريخ 27/6/1391 تا 15/10/1393

مجتمع آموزش عالي بم


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.