دوشنبه 28 بهمن ماه 1398 ساعت 21:48
علي آزادمنش
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار 

نويسندگان

1

 

شعر هدفمند و تعهدمدار شعراي بيدارگر و آزاديخواه آذربايجان- با تکيه بر شعر شهريار و عشق به انقلاب اسلامي 

 

همايش ملي نقش آذربايجان در انقلاب اسلامي 1394 

علي آزادمنش

2

 

بررسي رابطه بين سبک تفکر مديران با خودکارآمدي معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم سال تحصيلي 94-1393

 

دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه
1394 
علي آزادمنش

3

 

جلوه هاي بصيرت و پايداري در اشعار عليرضا قزوه

 

همايش بين المللي جستارهاي ادبي ، زبان و ارتباطات فرهنگي
1394  

 علي آزادمنش

4

 

تحليل داستان موسي و شبان مولوي در چارچوب مکتب اگزيستانسياليسم 

 

هشتمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي
1394   علي آزادمنش

5

بررسي رابطه بين سبک تفکر مديران و عزت نفس معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم

 

دومين همايش ملي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استانداردسازي ايران
1394   علي آزادمنش

6

بازتاب دين و مذهب در اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)

 

همايش ملي چهار سوي علوم انساني
1394   علي آزادمنش

7

نوستالژي و تجربه هاي غربت در قصايد ملک الشعراي بهار همايش ملي چهار سوي علوم انساني
1394    علي آزادمنش

8

بررسي و تحليل زمان، جبر و مرگ در گرشاسب نامۀ اسدي طوسي

 

کنگره بين المللي زبان و ادبيات 1395  علي آزادمنش
9      مرگ از منظر شاهنامه فردوسي در مقايسه با ايلياد هومر  ششمين همايش بين المللي علوم انساني، مديريت و روانشناسي در جامعه   1397  علي آزادمنش 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.