چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 12:12
علي آزادمنش
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

رديف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار 

نويسندگان

1

 

شعر هدفمند و تعهدمدار شعراي بيدارگر و آزاديخواه آذربايجان- با تکيه بر شعر شهريار و عشق به انقلاب اسلامي 
همايش ملي نقش آذربايجان در انقلاب اسلامي 1394 

علي آزادمنش

2

 

بررسي رابطه بين سبک تفکر مديران با خودکارآمدي معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم سال تحصيلي 94-1393
دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه
1394 
علي آزادمنش
ناهيد رشيدي

3

 

جلوه هاي بصيرت و پايداري در اشعار عليرضا قزوه

 

همايش بين المللي جستارهاي ادبي ، زبان و ارتباطات فرهنگي
1394  

 علي آزادمنش
عبدالرضا شريفي

4

 

تحليل داستان موسي و شبان مولوي در چارچوب مکتب اگزيستانسياليسم 

 

هشتمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي
1394   علي آزادمنش
عبدالرضا شريفي
ايرج جلالي

5

بررسي رابطه بين سبک تفکر مديران و عزت نفس معلمان مدارس متوسطه شهرستان بم

 

دومين همايش ملي علوم مديريت و برنامه ريزي، آموزش و استانداردسازي ايران
1394   علي آزادمنش
ناهيد رشيدي

6

بازتاب دين و مذهب در اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
همايش ملي چهار سوي علوم انساني
1394   علي آزادمنش

7

نوستالژي و تجربه هاي غربت در قصايد ملک الشعراي بهار همايش ملي چهار سوي علوم انساني
1394    علي آزادمنش

8

بررسي و تحليل زمان، جبر و مرگ در گرشاسب نامۀ اسدي طوسي
کنگره بين المللي زبان و ادبيات 1395  علي آزادمنش
9      مرگ از منظر شاهنامه فردوسي در مقايسه با ايلياد هومر  ششمين همايش بين المللي علوم انساني، مديريت و روانشناسي در جامعه   1397  علي آزادمنش 

 10 
رويکرد ديني و مذهبي شعر قبل از انقلاب اسلامي در مقايسه با شعر دفاع مقدس هشتمين همايش ملي متن پژوهي ادبي  1398  علي آزادمنش 
11   بررسي نوستالژي و اندوهگرايي در اشعار قيصر امين پور در مقايسه با اشعار محمدحسين شهريار    
   
پنجمين همايش ملي زبان، ادبيات و گفتمان صلح  1398  علي آزادمنش
محسن صادقي 
 12        


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.