چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 11:33
علي آزادمنش
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات مجله /

مريم ضياءآبادي > فعاليت هاي پژوهشي > مقالات مجله
 • رديف

  عنوان مقاله

  نام مجله

  سال انتشار 

  نويسندگان

  1

   

  Criticism of Humanistic Epistemology in the Contemporary Poetry

   

  Universal Journal of Management and Social Sciences
  2014

  علي آزادمنش

  2

  بررسي و تحليل گويش منطقۀ ريگان 

   

  فصلنامۀ پژوهشي پژوهشگران فرهنگ
  1384
  علي آزادمنش محمد صادق بصيري

  3

   

  استاد سعيد نفيسي کرماني، چهرۀ ماندگار ادب فارسي

   

  فصلنامۀ پژوهشي پژوهشگران فرهنگ 1389  

   علي آزادمنش

  4

  بررسي صورخيال در مثنوي سبعة ابحر ساغر اصفهاني 

   

  فصلنامۀ انديشه هاي ادبي دانشگاه آزاد اراک 1390   علي آزادمنش احمد حسني رنجبر

  5

  بررسي و تحليل انواع تشبيهات و استعارات در کليات سلمان ساوجي 

   

  فصلنامۀ تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، علمي- پژوهشي 1391   علي آزادمنش عبدالرضا شريفي

  6

  اندوه گرايي مشخصه سبکي غزل شهريار   

  فصلنامۀ تخصصي سبک شناسي نظم و نثر فارسي، علمي- پژوهشي 1394  علي آزادمنش

  7

  بررسي تقابل سنت (اسطوره، دين و تاريخ باستان) و مدرنيسم در انديشه و آثار ملک ‏الشعراي بهار 

  مجله ادب و زبان، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، علمي- پژوهشي 1396    علي آزادمنش

  8

   

   

   

   

 • کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
  Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.