شنبه 30 فروردين ماه 1393 ساعت 05:17
وب سايت مرکزي
اخبار مهم
دانشجويان بدهکار شهريه تا تاريخ 27/1/93 مهلت دارند تا بدهي خود را تسويه کنند عواقب بعدي آن برعهده دانشجو مي باشد.
*************************************************************
کليه دانشجويان مشغول به تحصيل در مجتمع (به استثنا دانشجويان ترم آخر) ملزم به گرفتن کارت دانشجويي تا شروع امتحانات پايان ترم مي باشند.
داشتن کارت دانشجويي جهت ورود به دانشگاه الزامي است.

اخبار
اخبار مهم

مراحل صدور کارت دانشجويي در سيستم گلستان

دريافت فايل


                                                                                           

اقتصادوفرهنگ باعزم ملي ومديريت جهادي

تقويم آموزشي
تاريخ شروع ثبت نام اصلي (انتخاب واحد) نيمسال دوم 3922، 12/11/1392 لغايت 13/11/1392 -------- تاريخ شروع کلاس ها 14/11/1392 ، تاريخ پايان کلاس ها 15/03/1392
سامانه ها

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2014 Bam University. All rights reserved.